Historia organizacji

Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, w Brytyjskiej Kolumbii osiedliła się grupa polskich żołnierzy, którzy w obliczu okupacji sowieckiej w Polsce i niemożności pozostania w Anglii zdecydowali się na emigracje do Kanady. Jednakże warunkiem pozostania w Kanadzie było podjęcie dwuletniego kontraktu na prace rolnicze lub w kopalni. Po wygaśnięciu kontraktów większość byłych żołnierzy polskich pracujących w Brytyjskiej Kolumbii osiedliła się w Vancouver.

W roku 1948, zanim została zarejestrowana organizacja Polish Veterans Association in BC, kombatanci w Vancouver nazywali się “Polish War Veterans”.

W 1951 roku wspólnie z Polskim Towarzystwem “Zgoda” istniejącym w Vancouver od roku 1926, utworzona została fundacja o nazwie Dom Polski. Nowo osiedlona społeczność polska zaangażowała się w organizowanie polskiej szkoły i biblioteki, i pomagała przy budowie polskiego kościoła. Wystawiano polskie spektakle teatralne i organizowano spotkania rozrywkowe pod nazwą „Podwieczorek  przy Mikrofonie”. Polonia brała udział w obchodach uroczystości narodowych i patriotycznych.

Organizacja Polish Veterans Association in BC została oficjalnie utworzona 7 października 1954.

Statut organizacji/ Constitution 1954

Po zarejestrowaniu organizacja nabyła osobowość prawną, co pozwoliło jej na zakupienie działki przy ulicy Jeffrey Street w Burnaby. Ta pierwsza udana inwestycja, po sprzedaży w 1968 roku pozwoliła na zakup budynku w Vancouver, bliżej centrum życia polonijnego.

W 1970 zakupiono starą pralnię pokaźnych rozmiarów przy 1134 Kingsway w Vancouver, w pobliżu Kościoła Św. Kazimierza. Opracowano plany przebudowy i zebrano potrzebne fundusze, które pochodziły głównie z prywatnych darowizn lub pożyczek.  Prace budowlane w znacznej mierze przeprowadzono własnymi silami.

Wykończony budynek, zwieńczony napisem Polish Veterans Association in BC był oddany do użytku we wrześniu 1971 roku. Obiekt ten pozostaje siedzibą Polish Veterans Association in BC do dnia dzisiejszego.

W 2019 roku PVAinBC obchodziła 65 rocznicę powstania. Organizacja podtrzymuje pamięć o polskich żołnierzach, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę i kontynuuje współpracę z innymi organizacjami polonijnymi. Polonia nadal chętnie bierze udział w obchodach uroczystości narodowych i patriotycznych organizowanych przez Polish Veterans Association in BC.

Z okazji 65-tej rocznicy istnienia organizacji został zorganizowany uroczysty bankiet, który odbył się 19 października 2019 roku w domu Polish Veterans Association in BC.

Zobacz też niektóre wydarzenia z późniejszych lat: 1994  1997 2018  2019  2020  2021  2022