Menu

If you can not read in Polish, you can use: Translate.google

Contact

President: Wojciech Lenartowicz
Coordinator of the events: Elzbieta Kusmider
Phone-office: (604) 873-2821
Email pvainbc@gmail.com
Flag of Canada
Polish Veterans Association in BC is a non-profit society registered in Vancouver, British Columbia that supports Polish veterans and cooperates with members of the Polish community. The society’s activities aim to educate Canadians, and particularly Polish Canadians about Polish culture and accomplishments throughout history, and to inspire young Polish Canadians to know and to be proud of Polish history. The society organizes celebrations to commemorate important patriotic anniversaries and national remembrance days.

Address: 1134 Kingsway – Vancouver, BC V5V 3C8
Directions: Google Map
Flag of Poland

Prezes: Wojciech Lenartowicz,
Telefon-biuro: (604) 873-2821 Email: pvainbc@gmail.com
Koordynatorka imprez: Elżbieta Kuśmider

Polish Veterans Association in BC, z siedzibą w Vancouver, wspiera polskich weteranów i współpracuje z członkami polskiej społeczności. Działalność Stowarzyszenia ma na celu popularyzowanie wśród Kanadyjczyków, a szczególnie Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, wiedzy o polskiej kulturze i osiągnięciach na przestrzeni dziejów, oraz zachęcanie młodych Polaków Kanadyjskiego pochodzenia do poznawania polskiej historii i bycia z niej dumnym. Stowarzyszenie organizuje uroczyste obchody patriotycznych rocznic i świąt narodowych.

Adres: 1134 Kingsway – Vancouver, BC V5V 3C8
Dojazd: Mapa Google