2021.11.11 Święto Niepodległości- Paweł Piekarczyk, koncert

Paweł Piekarczyk. Koncert w PVAinBC. „Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021″ Koncert ten był wspaniałą ucztą duchową polskich patriotów i tych, co czują się Polakami. Śpiewane przez wykonawcę piosenki wyciskały łzy w oczach, szczególnie tych weteranów, którzy byli obecni na koncercie i przeżyli Syberię, obozy koncentracyjne i represje stalinowskie w PRL. Komentarze wprowadzające do śpiewanych utworów były ciekawą lekcją historii. Teksty piosenek w języku angielskim, były wyświetlane i ilustrowane filmami na ekranie.

Zobacz film:

Zobacz wydarzenia w poprzednich latach: