2022.07.31 – 78 Rocznica Powstania Warszawskiego

Uroczystości upamiętniające 78 rocznicę Powstania Warszawskiego rozpoczęły się mszą świętą w polskim kościele Św. Kazimierza w Vancouver. 

Po mszy świętej odbyło się złożenie kwiatów pod krzyżem.

Prezes Polish Veterans Association in BC Wojciech Lenartowicz wraz z członkami organizacji złożył wiązankę kwiatów z szarfami, na których było napisane “Powstańcom Warszawskim — PVA in BC”.

Następnie wiązankę kwiatów złożył prezes KPK BC Michał Dębek.

Katarzyna Kasperkiewicz, Vice- Konsul RP w Vancouver wraz nowym pracownikiem konsulatu również złożyla kwiaty.

W uroczystości pod krzyżem udział wzięła liczna grupa członków Polish Veterans Association in BC.

Kontynuacją obchodów 78 rocznicy Powstania warszawskiego była okolicznościowa uroczystość w budynku Polish Veterans Association in BC.

Na uroczystości tej obecny był Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej BC Michał Dębek wraz z małżonką, który siedział przy jednym stole z jedynym żyjącym jeszcze w Vancouver powstańcem warszawskim Kazimierzem Duchowskim wraz z żoną.

Prezesz PVA in BC Wojciech lenartowicz przywitał wszystkich gości i prowadził część oficjalną uroczystości.

Prezes KPK BC pozował do zdjęcia z chórem “Barka”, któremu przydałaby się młodsza generacja artystów.

Wszyscy zebrani odśpiewali w całości hymn polski. Dla tych, którzy nie pamiętają wszystkich zwrotek, przygotowane były drukowane teksty.

Podczas części oficjalnej, na sali wyróżniali się wykonawcy chóru Barka. Mieli oni na sobie ubiory i rekwizyty związane z Powstaniem Warszawskim.

Podczas śpiewania hymnu polskiego, jeden z nielicznych już w Vancouver polskich weteranów II Wojny światowej Frank Wilson dumnie salutował.

Marek Sapiecha podzielił się wspomnieniami powstańczymi dotyczącymi jego rodziny aktywnie biorącej udział w walkach zbrojnych.

Chór “Barka” śpiewał popularne piosenki powstańcze.

Ola Gorecka kierowniczka chóru “Barka” również śpiewała jako solistka.

Powstaniec Szarych Szeregów, Kazimierz Duchowski podzielił się swoimi wspomnieniami i refleksjami nie tylko związanymi bezpośrednio z walkami. Jego wypowiedź była ciekawa, bo poruszył wątki, o których wcześniej nigdy nie mówił publicznie.

Na uroczystości był również przedstawiciel organizacji weterańskiej z Edmonton w Albercie.