2022.10.23 Dzień wspomnień o zmarłych podczas pandemii członkach PVA

W ostatnich trzech latach odeszło od nas sześć osób należących do organizacji. Ze względu na obowiazujace w tym czasie restrykcje, pogrzeby ich odbywały się zwykle w bardzo ograniczonym zakresie. Dla upamiętnienia i wspomnienia ich życia oraz działalności zorganizowaliśmy specjalną uroczystość.

Przybyłych gości i rodziny zmarłych przywitał prezes Polish Veterans Association in BC Wojciech Lenartowicz. Na ekranie można było oglądać fotografie pokazujące naszych zmarłych członków.

W kameralnej atmosferze można było powspominać tych, którzy od nas już odeszli na wieczność.

Na ścianach po dwóch stronach sali prezentowane były fotografie i krótkie informacje o zmarłych osobach.

ŚP. Stefania i Mieczysław Budzianowski

Dr. Margaret Budzianowska, córka Stefanii i Mieczysława Budzianowskich, którzy oboje należeli do PVA, zaprezentowała pamiątki po rodzicach i bardzo ciekawie opowiedziała o szlaku wojennym i długiej drodze życiowej swojego ojca. Mieczysław Budzianowski. 1925-2022

Stefania Budzianowska. 1931-2022

ŚP. Dr. Janina Stencel

Wspomnienie pośmiertne o Dr. Janinie Stencel powiedziała synowa zmarłej Anna Stencel: Dr. Janina Stencel. 1925-2022

ŚP. Bogusław (Ben) Nizio

Wspomnienie o Bogusławie Nizio, w imieniu obecnej na sali żony zmarłego czytał Alan Rudzki. Bogusław (Ben) Nizio. 1929-2020

ŚP. Stefania Stawecka

Ewa Stawecka, córka Stefanii w krótkich słowach opowiedziała o drodze życiowej swojej mamy: Stefania Stawecka. 1929-2020

ŚP. Jerzy Bojda

Wspomnienie o Jerzym Bojda powiedziała jego siostra Maria Karulis: Jerzy Bojda. 1925-2022

ŚP. Jolanta Kwiatkowska

Odchodzą od nas nie tylko starsi weterani, którzy walczyli podczas II Wojny Światowej. Jolanta Kwiatkowska, która ostatnio działała w naszej organizacji zmarła podczas pobytu w Polsce. Słowo pośmiertne o niej powiedział Prezes Wojciech Lenartowicz oraz Waldemar Cimachowicz.

To było pierwsze spotkanie tego typu upamiętniające zmarłych w ostatnim czasie członków organizacji. Nie wiadomo, kto będzie następny, ale planowane już jest kolejne takie spotkanie za rok w końcu października.